Taahhüt veren                                                                                                                      
Şirketin adı              :                                                                                                                                                                                          
Bağlı olduğu
Vergi Dairesi adı       :
Vergi Sicil no            :
Tel                           :
Fax                          :
 
 
 
 
 
TAAHHÜTNAME
 
 
TEİAŞ’dan tevsii sonuçlanıncaya kadar geçici bir süre için, TEİAŞ’ın belirleyeceği şartlar ve esaslar çerçevesinde enerji almayı ve TEİAŞ’ın şartlarına uymayı, bu dönem içerisinde herhangi bir sebeple enerji kısıtlamasına gidilmesi halinde hiçbir hak ve talepte bulunmayacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.     ....../......./2010
 
 
 
                                                                     Şirket Kaşesi ve yetkililerinin İmzası

Duyurular