ENERJİ TALEPLERİNİN KARŞILANMASI AMAÇLI
TREDAŞ’A BAŞVURAN MÜŞTERİLER İÇİN
KURULUŞ YERİ BELGESİ
 
 
 
1- ...................................................................................................................
Tesislerinin Kuruluş Yeri, .........................İli, ................................... ilçesi,
.................................. Bucağı, .......................... ..Köyü sınırları içerisindedir.
 
 
 
 
                                                                                      ....../....../ 2010
 
                                                                                          KÖY MUHTARININ
                                                                                         KAŞE VE İMZASI
 
 
 
 
 
2- ...............................................................................................................
Tesislerinin Kuruluş Yeri, Belediyemiz sınırları içindedir / dışındadır.
 
 
 
 
                                                                                              ....../....../ 2010
 
                                                                                     BELEDİYE BAŞKANININ
                                                                                      KAŞE VE İMZASI
 
 

Duyurular