ENERJİ TALEPLERİNİN KARŞILANMASI AMACIYLA
TREDAŞ’A BAŞVURAN MÜŞTERİLERCE DOLDURULACAK
BİLGİ FORMU
 
 
A1- Alıcının (Kişi veya Kuruluş) adı: ...............................................................
................................................................................................................
A2- Alıcının adresi: .........................................................................................
……………………………………………………………………
B1-Tesislerin Kurulduğu İl: .............................................................................
B2- Tesislerin kuruluş yeri Belediye İmar Sınırlarının;
1-    İçinde mi yoksa dışında mı? : ....................................................
2-      İçinde ise ayrıcalık sahibinin adı: ...........................................
 
C- Elektrik enerjisi gereksinilen işin konusu: .................................................
D1- Enerji Gereksinilen Kesin Tarih (Yıl ve Ay olarak) : ...............................
D2- Gereksinilen Elektrik Gücü Miktarı (kW veya kVA olarak): .....................
D3- Çalışma Saati veya Tipi (1 vardiya, 2 vardiya gibi) : .............................
D4- Çekilecek Yıllık Enerji Miktarı:
D5- İlerdeki Yıllarda Tesislerin Genişletilmesi Düşünülüyor ise;
     1-Genişletilmenin düşünüldüğü tarih veya tarihler: ..........................
     2- Gereksinilecek ek elektrik gücü miktar veya miktarları (kW veya kVA olarak): ..
…............................................................................................................
E1- Bağlantı istenilen gerilim kademesi (15,8-31,5-33 kV): .....................................
E2- Tesislerin yakınında bir enerji nakil hattı (E.N.H.) veya trafo merkezi (T.M.) varsa;
 
1- ENH.’nın sahibi: .......................................................................................
2- Bağlantı İstenilen Direk No: ......................................................................
3- Bu Direğe Uzaklık: ...................................................................................
4- T.M.’nin adı: ...........................................................................................
5- T.M.’nin sahibi: .......................................................................................
6- T.M.’ne uzaklık: .......................................................................................
 
F1- Tesislerin Darbeli Yükü Olacak mı? : ...............................................................
F2- Kurulacak tesisler ark ocaklı ise: .....................................................................
1- Ark Ocaklarının Sayısı: ...............................................................................
2- Ark Ocaklarının Kapasiteleri (ton): .............................................................
3- Ark Trafolarının Nominal Güçleri: ...............................................................
4- Ark Ocağı Trafolarının Kısa Devre Güçleri: ....................................................
 
G- Enerji gereksinilen tesislerin bulunduğu veya kurulacağı yeri
bir harita yada en yakın ve bilinen yerleşim bölgelerine olan
uzaklıklarıyla krokide işaretleyerek ek’te veriniz.
 
 
                                                                                               ....../......./2010
 
                                                                                               İsim Adres Kaşe

Duyurular