TREDAŞ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NE
…………………………………
 
 
 
 
 
……………İli……………….………ilçesi……………………………. mevkiinde ki …………………… ………….tesisleri için ……… kVA Gücünde elektrik ihtiyacımız vardır.
Gerekli incelemenin yapılarak Enerji Müsaade Belgesi’nin düzenlenmesini arz ederiz.
Saygılarımızla.
 
 
 
           İsim Adres Kaşe
 
 
 

Duyurular