TREDAŞ  ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.' DEN  
15 veya 36 kVolt  ÜZERİNDEN  ELEKTRİK ALINMASI AMACIYLA,  GEREKEN
ENERJİ MÜSAADE  BELGESİNİN ÇIKARTILABİLMESİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER
.
.
1. DİLEKÇE
2. KURULUŞ YERİ BELGESİ
3. BİLGİ FORMU
4. TAAHÜTNAME
5. TAPU FOTOKOPİSİ
6. KROKİ

Duyurular